Minimaal 115.000 mensen in Nederland en België hebben een intense vrees voor braken en het gevoel van misselijkheid. Deze angst voor overgeven, emetofobie genaamd, staat op de zevende plaats van meest voorkomende fobieën wereldwijd.

Desondanks geloven veel emetofoben dat zij de enigen zijn die aan deze 'ongewone' angst lijden. Deze specifieke fobie is niet algemeen bekend bij het brede publiek, en wordt vaak niet direct herkend door huisartsen of psychologen. Ook is er vanuit wetenschappelijk oogpunt weinig aandacht voor.

Over de Stichting Emetofobie:

Stichting Emetofobie heeft als doel de vicieuze cirkel van onwetendheid en schaamte rond deze fobie te doorbreken. Ze zetten zich in om de rechten van mensen met emetofobie in Nederland en België te vertegenwoordigen en te bevorderen.

Ze realiseren dit door:

Diagnosekaart Emetofobie:

Emetofobie • Een blijvende vrees voor het overgeven of het zien van iemand die overgeeft, welke als overdreven of ongegrond wordt beschouwd. Emetofobie Symptomen

Mogelijke mentale en gedragsymptomen:

Differentiële Diagnostiek

Theanex Kapseln
Informatie voor mensen met emetofobie
Wat is emetofobie?